Kelmer er et autorisert regnskapsførerselskap, som ønsker å være mer enn et standard regnskapsbyrå. Vi setter av god tid til alle våre kunder, har kort responstid, og sørger for riktig rådgivning og veiledning på akkurat de områdene din virksomhet har nytte av. Service og kvalitet er alltid det viktigste for oss.

 
Regnskapsføring_lilla.png

Regnskapsføring

Ingenting er så viktig og forteller så mye om en bedrift som regnskapet deres. Vi setter oss inn i kundens behov og ønsker tilbyr en individuelt tilpasset regnskapsføring. 

+ Se mer

Som autorisert regnskapskontor er kvalitetssikring og rutiner høyt prioritert. Regnskapet skal for den enkelte bedrift være et instrument for å styre utviklingen til bedriften.

Vår oppgave er å tilrettelegge og gjennomføre en korrekt og effektiv regnskapsførsel og på den måten tilføre verdier som er ensbetydende med økonomisk styring og planlegging.

Ingenting er så viktig og forteller så mye om en bedrift som regnskapet deres.

Når vi har satt oss inn i kundens behov og ønsker tilbyr vi en individuelt tilpasset regnskapsføring, vi er åpne for arbeidsdeling og inngår skriftlig avtale om de arbeidsoppgaver vi påtar oss.

Vi fører ditt regnskap i Mamut Business Software.

– Driftsregnskap/finansregnskap
– Løpende regnskapsførsel med periodeavslutninger
– Kontrollarbeid og periodiske avstemminger
– Rapportering og kommentarer til regnskapet
– Reskontro kunder/leverandører
– Utarbeidelse og innsending av MVA
– Henting/levering av bilag
– Periodiseringer/avskrivinger


Arsoppgjor_lilla.png

Årsoppgjør

Vi tilbyr komplett årsregnskap med noter, utfylling av alle ligningspapirer, skatteberegning, bistand med årsberetning, innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund med mer.

+ Se mer

Vi bistår også med råd i skattemessige forhold, som delingsmodellen, salgsgevinster, utbytte med mer.

Utgangspunktet for oppgaven er vanligvis en fortsettelse av selve regnskapstjenesten, men vi utfører også dette for de som har ført regnskapet selv og som ønsker denne støtten i årsavslutningen.

Innsendelse på papir eller gjennom Altinn portalen.

– Utarbeidelse av årsregnskap med noter
– Dokumentasjon av alle avstemminger og alle balanseposter
– Utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter
– Utarbeidelse av bedriftens ligningsdokumenter
– Personlig selvangivelse for selvstendig næringsdrivende
– Skatteberegning
– Bistand ved utarbeidelse av årsberetningen
– Bistand ved utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoll


Radgivning_lilla.png

Rådgivning

Med utgangspunkt i vår erfaring og innsikt gir vi råd og veiledning med tanke på økonomisk gevinst innenfor områdene skatt, avgift og selskapsform.

+ Se mer

Vårt daglige virke som regnskapsfører gir oss god innsikt i våre kunders virksomhet, og vi ser det hele i en større sammenheng.

Med utgangspunkt i vår erfaring og innsikt gir vi råd og veiledning med tanke på økonomisk gevinst innenfor områdene skatt, avgift og selskapsform.

– Personlig oppfølging
– Analyser
– Forretningsplan
– Forsikring
– Utarbeide søknadsskjemaer til det offentlige
– Fusjon
– Fisjon


Lonn_lilla.png

Lønn

Lønn har blitt svært omfattende med utallige lover og regler. Som regnskapsførere er vi til enhver tid oppdaterte og sørger for lønn til rett tid.

+ Se mer

– Lønnskjøring etter dine preferanser (fast-, time-, provisjon,- etc)
– Lønnslipper, regnskapsbilag, bankliste
– Bankliste til banken, foreta utbetalinger
– Terminoppgaver skatt og arbeidsgiveravgift
– Korrekt behandling av påleggstrekk, bidragstrekk o.a.
– Lønns og trekkoppgaver
– Årsoppgaver m kontrolloppstilling
– Feriepengelister


 
 
shutterstock_475568482.jpg

Om Kelmer

Kelmer drives av Gro-Merethe på Finnsnes som har bakgrunn fra SNN og hun har lang fartstid som og hun er ekspert på mye forskjellig ta kontakt for en hun er veldig flink i det hun gjør tjohei og her kan det stå omså enda mere men ikke aaaltfor mye om du skjønner en liten snutt for å si litt mer om firmaet er på sin plass.